Puheenjohtaja Merja Kaivo-oja

ysayhdistys@outlook.com

040 534 2285

Varapuheenjotaja Osmo Turkki,

myös tiedotusasiat

osmo.turkki@gmail.com

0440642704

Sihteeri, rahastonhoitaja

jäsenasiat

Matti Ollikainen

ysayhdistys@outlook.com

0407393401

Uintiasioiden yhdyshenkilö Kristiina Turkki

kristiina.turkki@gmail.com

Kotisivujen toteutus ja ylläpito Matti Ollikainen


Tietotekniikkavastaava Markku Kananen

p.0401408506

Samuli.Kananen@outlook.com


Yhdistyksen facebook-sivut avattu 4.4.2023

ylläpito Liisa Husso

liisalp@gmai.com